Algemene Voorwaarden BJJ

Algemene Voorwaarden Notorious Gym 1.1  Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die bij Notorious Gym worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

 • 1 Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze
  kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Voor dames geldt dat ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
 • 2  Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.
 • 3  Notorious Gym is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
 • 4  Notorious Gym behoudt het recht om de studio maximaal 7 aaneensluitende
  dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing moet worden gerealiseerd. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van het abonnement of rittenkaart.
 • 5  In de vakanties behouden we normaal een uitgebreid rooster, maar kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.
 • 6  De klant is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Notorious Gym biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 • 7  Elk Abonnement en rittenkaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
 • 8  Notorious Gym behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Notorious Gym blijft voldoen aan het aanbieden van twee of meerdere lessen per week.
 • 9  Notorious Gym biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.
 • 10  Dit betreft een doorlopend abonnement welke per 4 weken word verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging krijgt men altijd een bevestiging van opzegging; zonder bewijs van opzegging is de opzegging niet geldig.

  Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 1 maand. Als u na een abonnementsperiode van 1 maand wilt opzeggen, moet u uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk opzeggen.

 • 11  Bij Notorious Gym worden er regelmatig foto’s gemaakt, deze foto kunnen gebruikt worden voor social media of andere promotie doeleinden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het gebruik van deze foto’s. Indien u hier niet mee akkoord wil gaan kunt u ons een email sturen en zullen we u niet fotograferen.

Verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico. 

Dit formulier is bedoeld voor gebruik van faciliteiten, de locatie, BJJ en Grappling instructie en fitness bij Notorious Gym. 

————————————————————————————————————————

Voor alle onderstaande onderwerpen verklaar en accepteer dat Participeren van Braziliaans jiu jitsu, kracht en conditie training en andere contact sporten kan resulteren in ongelukken en verwondingen. 

 1. Ik vrijwaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van de materialen, medecursisten en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die ik kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Notorious Gym, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de “betrokken personen”.
 2. Ik begrijp en erken dat vechtsport en fitness activiteiten gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid, instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s van persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens of na de deelname van vechtsport en fitness bij Notorious Gym, al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van de “ontheven personen” en ik ga er verder mee akkoord dat ik deze niet zal dagvaarden of een vordering zal aangaan tegen de “ontheven partijen” voor schade of andere verliezen als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Notorious Gym. Ik zal tevens de “ontheven partijen” vrijwaren van alle claims, kosten, inclusief advocaatkosten, gemaakt in verband met een vordering ingesteld als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Notorious Gym.
 3. Ik zal de gebruikte materialen op een redelijke en veilige manier gebruiken om zo geen gevaar op te leveren voor de levens van personen of goederen van enig individu.
 4. Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van aansprakelijkheid en een ontheffing van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging van de aanname van alle risico’s die voortvloeien uit beoefening van vechtsport en fitness bij Notorious Gym.
 5. Ik verklaar verder dat de geldigheid van dit document voor aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen blijven zolang als dat ik bezig ben met vechtsport en fitness bij Notorious Gym die op enigerlei verband houden met de “ontheven partijen”.
 6. Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben of dat als ouder of voogd ik besluit af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van een letsel dat mijn zoon of dochter kunnen leiden, tijdens de uitoefening van vechtsport en fitness bij Notorious Gym.
Translate »